Kontakt

Kontakt

myQueen, s.r.o.
Záriečie 230
020 52 Záriečie
Slovenská republika

Tel.: +421 944 004 509
E-mail: sabina@sabinaplevakova.sk
www.sabinaplevakova.sk

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj

Hurbanova 59,
911 01 Trenčín,
Kontakt: 032/6400109

IČO: 48172090
DIČ: 2120071602
IČ DPH: SK2120071602

register – spoločnosť je zapísaná v OR OS Trenčín, odd.: Sro, vložka č.: 31671/R

Banka:
VÚB BANKA, A.S.
SK79 0200 0000 0035 3421 5253